ترموکوپل نوع E

 

ترموکوپل نوع E با استفاده از فلزات Ni-Cr (کرومل) و Cu-Ni (کنستانتان Constantan) ساخته می شود. محدوده ی عملکرد دمایی آن ، بین ۴۰- و ۹۰۰+ درجه سانتی گراد است. این ترموکوپل با  ˚C /V 68  بیشترین حساسیت را دارد و می توان از آن در کاربرد های خلاء و مواردی که حسگر در آن حفاظت نشده است ،  استفاده کرد.