ترموکوپل نوع N

 

ترموکوپل نوع N از فلزهای Ni-Cr-Si (به نام تجاری نیکروسیل) و Ni-Si-Mg (به نام تجاری نیسیل Nisil) ساخته می شود. محدوده ی دمایی آن بین  ۲۷۰- و ۱۳۰۰+ درجه سانتی گراد  است. حساسیت این ترموکوپل ، به اندازه ی ˚C /V 30 است و معمولا در دماهای بالا مورد استقاده قرار می گیرد