(Renitent Acid Heaters) 9-المنت ضد اسید

 

المنت ضد اسید با غلاف هایی مخصوص و مقاوم در برابر خورندگی در مواد ومحلول های اسیدی که از جنس غلاف فلزی تیتانیوم ، و استیل 316 و غلاف های شیشه ای از جنس کوارتز ، پیرکس جهت محافظت از المنت در محیط های اسیدی مورد استفاده قرار می گیرد . قسمت اتصالات مربوطه به طور کامل واتر پروف میشوند تا هیچ گونه رطوبتی به داخل المنت نفوذ نکند