(Mosi2) المنت سوپر کنتال

 

شرایط کارکرد دمایی این نوع هیتر تا2000 درجه سانتیگراد می باشد نوع پوشش آن دی اکسید سیلیسیوم است بسیار ترد وشکننده می باشد در کوره هایی با توان حرارتی 2000 درجه مورد استفاده قرار میگیرد در اشکال واندازه های مختلف بسته به شرایط کاری موجود می باشد